หน้าแรก ลงทะเบียน คำแนะนำ ติดต่อ สถิติการใช้งาน ผู้ดูแลระบบ
บางเขน
 กองการเจ้าหน้าที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะเกษตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สำนักงานทรัพย์สิน
 คณะบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สำนักงานประกันคุณภาพ
 คณะประมง  บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 คณะมนุษยศาสตร์  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  สำนักบริหารการศึกษา
 คณะวนศาสตร์  สถานพยาบาล  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
 คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์(บางเขน)  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  อบรมการใช้ระบบประชุม
 คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
 คณะเศรษฐศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กำแพงแสน
 กองบริการการศึกษา กำแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  วิทยาเขตกำแพงแสน
 คณะเกษตร กำแพงแสน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน  
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
** แจ้งข่าว !! สำหรับหน่วยงานระดับคณะ ที่ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบแล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยระบุชื่อผู้ดูแลระบบระดับคณะมาด้วย
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานระดับคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกเมนู ลงทะเบียน ทางด้านบนของหน้านี้
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบ
 • ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานภายในคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
 • ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการอนุญาตใช้งานระบบของการประชุมภายในคณะ (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
 • คลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ผู้ดูแลระบบ
 • จะปรากฎหน้าจอในส่วนของ cpanel ให้ใส่ user และ password ที่ผู้ดูแลระบบได้กรอกข้อมูลไว้ในตอนลงทะเบียนหน่วยงานระดับคณะ
 • จากนั้นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะสามารถทำการอนุญาต ยกเลิก หรือลบการประชุมภายในหน่วยงานตนเองได้ •  
  [] ตุลาคม 2566 []
  อา พฤ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

   
  ขั้นตอนการใช้งานระบบ
 • คลิกชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>"
 • คลิกชื่อการประชุมที่ต้องการใช้งาน
 • เมื่อปรากฎช่อง Member Login ให้ทำการใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้นนทรีเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 •  
  พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อมาทางอีเมลล์ของผู้ดูแลระบบ(เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
  e-mail :