หน้าแรก ลงทะเบียน คำแนะนำ ติดต่อ สถิติการใช้งาน ผู้ดูแลระบบ
บางเขน
 กองการเจ้าหน้าที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะเกษตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สำนักงานทรัพย์สิน
 คณะประมง  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  สำนักงานประกันคุณภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 คณะวนศาสตร์  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  สำนักบริหารการศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์  สถานพยาบาล  สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 คณะวิศวกรรมศาสตร์(บางเขน)  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
 คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 คณะเศรษฐศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
กำแพงแสน
 กองบริการการศึกษา กำแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  วิทยาเขตกำแพงแสน
 คณะเกษตร กำแพงแสน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน  
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
** แจ้งข่าว !! สำหรับหน่วยงานระดับคณะ ที่ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบแล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยระบุชื่อผู้ดูแลระบบระดับคณะมาด้วย
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานระดับคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกเมนู ลงทะเบียน ทางด้านบนของหน้านี้
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบ
 • ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานภายในคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
 • ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการอนุญาตใช้งานระบบของการประชุมภายในคณะ (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
 • คลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ผู้ดูแลระบบ
 • จะปรากฎหน้าจอในส่วนของ cpanel ให้ใส่ user และ password ที่ผู้ดูแลระบบได้กรอกข้อมูลไว้ในตอนลงทะเบียนหน่วยงานระดับคณะ
 • จากนั้นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะสามารถทำการอนุญาต ยกเลิก หรือลบการประชุมภายในหน่วยงานตนเองได้ •  
  [] พฤศจิกายน 2566 []
  อา พฤ
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

   
  ขั้นตอนการใช้งานระบบ
 • คลิกชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>"
 • คลิกชื่อการประชุมที่ต้องการใช้งาน
 • เมื่อปรากฎช่อง Member Login ให้ทำการใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้นนทรีเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 •  
  พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อมาทางอีเมลล์ของผู้ดูแลระบบ(เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
  e-mail :